Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سند ملی معماری سیستمهای حمل ونقل هوشمند ایران

هدف از طرح کلان ملی «مطالعه و طراحي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند درون‌شهری و برون‌شهری» تدوین و ارائه سند ملي سیستم‌های حمل‎و‎نقل هوشمند يكپارچه به منظور تسهیل و ارتقاء سطح كيفيت، ایمنی، بهره‎برداری از حمل‎و‎نقل عمومی و پاک و یکپارچه، ارتقاء فرهنگي كاربران، قانون‎پذیری، توجه به استانداردها و خودکار‎سازي كنترل ترافيك در شبکه‌های حمل‎و‎نقل برون‎شهری و درون‌شهری با قابليت توسعه بوده است. در این راستا پژوهشکده حمل‌ونقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مجری طرح، تمامی مساعی خود را در زمينه‌هاي زير به كار بسته است:

الف:‌آنالیز ذی‌نفعان مختلف حمل‌ونقل به منظور استخراج نيازمندي‌هاي سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند

ب: تبیین 97 بسته خدمات حمل‌ونقل هوشمند در معماری مرجع

ج: تبیین سیستم‌های چهارگانه حمل‌ونقل هوشمند شامل 233 بسته تجهیزات و 22 زیرسیستم در قالب سیستم‌هاي مرکزی، زیرساختي، خودرويي و مسافري

د: ارائه راهكارهاي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند قابل اجرا براي پاسخ‌گویی به 33 نیاز کشور در زمينه‌هاي مدیریت ترافیک و سفر، مدیریت حمل‌ونقل عمومی، پرداخت الکترونیکی،‌ مدیریت اطلاعات، عملیات خودروهای تجاری، مدیریت ساخت، نگهداری، مدیریت اضطرار و ایمنی خودرو

همچنين اين پ‍ژوهشكده، بر اساس معیارهای ده گانه زیر

 1. 1- شناسايي بسته‌هاي غیرضروری با توجه به نيازهاي درون‌شهری و برون‌شهری در ايران
 2. 2- شناسايي بسته‌هاي غيرقابل تحقق با ديدگاه فناوری در ايران
 3. 3- شناسايي بسته‌هاي قابل انطباق با وضع موجود
 4. 4- شناسايي بسته‌هاي قابل ادغام براي بالا بردن امكان پياده‌سازي
 5. 5- اضافه نمودن بسته‌هاي جدید مورد نياز در كشور
 6. 6- شناسايي قابليت‌هاي همكاري و همياري بين بسته‌ها
 7. 7- شناسايي بسته‌هاي مناسب براي درون‌شهری- برون‌شهری- مشترك
 8. 8- شناسایی ذی‌نفعان و المان‌های مناسب در ایران برای انتساب مسئولیت‌های معماری
 9. 9- وزن دهی به بسته‌هاي خدمات با توجه به نياز كاربر
 10. 10- وزن دهی به بسته‌هاي خدمات با توجه به ميزان برآورده‌سازي اهداف حمل‌ونقلي

اقدام به بومی‌سازی معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند برای ایران نموده و در اين راستا اسناد ملی 9گانه حمل‌ونقل هوشمند ذیل  تقديم مي‌شود:

 1. 1- سند مديريت ترافیک در حمل‌ونقل هوشمند
 2. IRAN-NITSIRAN-NITS
 3. 2- سند اطلاعات سفر در حمل‌ونقل هوشمند
 4. 3- سند مدیریت حمل كالای تجاری در حمل‌ونقل هوشمند
 5. 4- سند حمل‌ونقل عمومي در حمل‌ونقل هوشمند
 6. 5- سند ايمني خودرو در حمل‌ونقل هوشمند
 7. 6- سند مديريت اضطرار در حمل‌ونقل هوشمند
 8. 7- سند مديريت ساخت، نگهداري و تعمير در حمل‌ونقل هوشمند
 9. 8- سند مدیریت بايگاني داده در حمل‌ونقل هوشمند
 10. 9- سند حمل‌ونقل انسان‌محور در حمل‌ونقل هوشمند

هدف اصلي اين 9 زيرسند، ارائه راهبردها و چارچوب‌هاي عملياتي براي يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند با یکدیگر و با ساير موجوديت‌ها و عوامل موثر در حمل‌ونقل، جلوگيري از دوباره‌کاری و ارائه نقشه راه توسعه سيستم‌ها بر اساس برنامه فراگیر و هدفمند بوده است. به علاوه در هر زيرسند ضمن ارزيابي اهداف و نيازمندي‌ها، مكانيزم انتخاب بسته‌هاي خدماتي حمل‌ونقل هوشمند و زيرسيستم‌ها و بسته‌هاي تجهيزات و نحوه بهره‌برداري از آن‌ها و مسئوليت‌ها و ملاحظات اجرايي مورد نياز در هر كدام 

بديهي است كه اين اسناد، نگارش اوليه معماري سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند حال حاضر كشور مي‌باشد و با اقدامات تكميلي كه پس از دريافت نظرات كارشناسان و ذينفعان مختلف از سراسر كشور صورت خواهد پذيرفت، مي‌تواند اصلاح، تكميل و يا تعديل گردد.