Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

برای دریافت فایل بسته های خدمات حمل و نقل هوشمند معماری ایران برای پاسخ گویی به نیازهای کاربر (شامل 37 نیاز و زیرنیاز)، به تفکیک نیازهای کاربر، اینجا را کلیک کنید. با توجه به این فایل چنانچه مدیریت شبکه برون یا درون شهری استراتژی خود را رفع برخی از این نیازها تعریف نماید، به سادگی از روی اطلاعات این فایل می توان بسته های خدماتی مورد نیاز برای آن شبکه را تعیین نمود.