Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سند ملی ساخت، نگهداری و تعمیر در حمل و نقل هوشمند ایران

حوزه خدمات مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر دربردارنده‌ی سازمان‌های مرتبط با خدمات ساخت، محافظت و تعمیر معابر همچون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها، اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها در حوزه برون‌شهری و معاونت فنی و عمران شهرداری‌ها در حوزه درون‌شهری است. این حوزه به منظور فراهم ساختن ایمنی منطقه کار و کاهش اختلال در سفر کاربران شبکه معابر کشور در حوزه‌های درون و برون‌شهری، توسعه یافته است. این حوزه خدماتی مشتمل بر دوازده بسته خدمات است و اهداف ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد.

  • افزایش بهره‌وری اقتصادی که در پنج بسته‌ی خدمات حوزه مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر مورد توجه است، با رویکردهای ذیل در تحقق این هدف اثرگذار است:

-         بهبود مدیریت حمل بار به واسطه‌ی فراهم آوردن هشدارهای به‌هنگام مسیرهای جایگزین برای متصدیان حمل بار در صورت بروز حوادث، رویدادهای ویژه، شرایط جوی خاص، عملیات ساخت و تعمیر در جاده و تراکم شدید در نقاط گلوگاهی در مسیرهایی که از لحاظ حمل بار حائز اهمیت هستند

-         افزایش قابلیت اطمینان زمان سفر در حمل کالای تجاری از طریق کاهش شاخص انتظار در مسیرهای حمل بار منطقه‌ای در طول دوره‌های اوج ترافیک و غیر اوج؛

-         افزایش کارایی سیستم با کاهش هزینه‌های تراکم و تأخیر ناشی از رویدادهای ویژه، شرایط جوی خاص، عملیات ساخت و تعمیر در جاده؛

-         مدیریت وقایع با توجه به شرایط بد جوی با کاهش زمان متوسط پاک‌سازی معابر ناشی از اثرات شرایط جوی.

  • ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات و خسارت ناشی از تصادف خودروها که در چهار بسته‌ی خدمات حوزه مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر مورد توجه است و با رویکردهای ذیل به تحقق این هدف کمک می‌نمایند:

-         کاهش تصادفات به دلیل اشتباهات و محدودیت‌های دید راننده، شرایط جوی جاده، انحراف از خطوط، خودروها و بارهای غیر ایمن در سیستم حمل‌ونقل و به طور کل کاهش تصادفات و نرخ تلفات و جراحات در منطقه

-         افزایش ایمنی کارکنان ناحیه کار و حفاظت از کارکنان ایمنی عمومی هنگامی که در حوادث جاده‌ای و فوریت‌ها حاضر هستند

-         مدیریت وقایع با توجه به شرایط بد جوی از طریق ارائه برنامه‌‌های انحراف از مسیرهای اصلی سفر به عنوان نمونه با توجه به شرایط بد جوی  به منظور ارتقاء ایمنی معابر و یا کاهش مدت زمان اطلاع‌رسانی به مسافران درباره تأثیرات شرایط جوی

  • بهبود تردد که در چهار بسته‌ی خدمات حوزه مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر مورد توجه است و با رویکردهای ذیل در تحقق این هدف اثرگذار است:

-         مدیریت وقایع با توجه به شرایط بد جوی از طریق کاهش مدت زمان اطلاع‌رسانی به مسافران درباره تأثیرات شرایط جوی که به کمک حسگرهای هواشناسی و یا سیستم اطلاعات هواشناسی جاده جمع‌آوری می‌گردد.

-         مدیریت مطلوب مناطق کاری

  • کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از حمل‌ونقل در اثر تراکم و ترافیک به واسطه عملیات ساخت و تعمیر در معابر از طریق هماهنگی مطلوب فعالیت‌های ساخت و تعمیر
  • افزایش کارایی سیستم حمل‌ونقل

-        مدیریت مطلوب شریان‌ها و آزاد‌راه‌ها به واسطه‌ی ارتقاء قابلیت اطمینان سیستم ضمن کاهش تأخیر مرتبط با حوادث و یا شاخص زمان انتظار  در طول دوره‌های اوج ترافیک و غیر اوج

-        افزایش کارایی سیستم به واسطه‌ی کاهش ساعات تأخیر در سیستم حمل‌ونقل، هزینه‌های تراکم، مدت، شدت و گستردگی تراکم و بهبود متوسط زمان سفر

-        ارتقاء قابلیت اطمینان سیستم از طریق کاهش کل تأخیرهای ناشی از

-        بروز اختلالات برنامه‌ریزی نشده از جمله حوادث ترافیکی، رویدادهای ویژه،

-        اتفاقات برنامه‌ریزی‌شده از جمله برنامه‌های ساخت و تعمیر در  نواحی کاری

-        مدیریت وقایع با توجه به شرایط بد جوی با کاهش زمان متوسط برای تکمیل پاک‌سازی معابر ناشی از اثرات شرایط جوی در شبکه معابر

-        مدیریت مطلوب مناطق کاری از طریق هماهنگی فعالیت‌های ساخت و تعمیر و کاهش تراکم و تأخیر زمان سفر ناشی از فعالیت‌های نواحی کاری

  • بهبود حفاظت از زیرساخت معابر

عملکرد این حوزه خدماتی را می‌توان در چهار گروه فعالیت زیر طبقه‌بندی نمود:

  • مدیریت هماهنگی فعالیت‌های ساخت، نگهداری و تعمیر
  • مدیریت عملیات نگهداری زمستانی
  • مدیریت مناطق کاری
  • مدیریت جمع‌آوری و توزیع داده‌های جوی، ساخت، نگهداری و تعمیر

با در نظر داشتن اهداف و گروه عملیات یاد شده، خدمات حوزه مدیریت ساخت، نگهداری و تعمیر به شرح ذیل خواهد بود:

(MC01). ردیابی خودروها و تجهیزات ساخت، نگهداری و تعمیر

(MC02). نگهداری و تعمیر خودروهای ساخت، نگهداری و تعمیر

(MC03). جمع‌آوری داده‌های جوی

(MC04). توزیع و پردازش اطلاعات جوی

(MC05). عملیات نگهداری و تعمیر خودکار معابر

(MC06). نگهداری زمستانی

(MC07). ساخت، نگهداری و تعمیر معابر

(MC08). مدیریت ناحیه کار

(MC09). ایمنی ناحیه کار

(MC10). هماهنگی فعالیت‌های ساخت، نگهداری و تعمیر

(MC11). نظارت بر کاوشگر محیطی

(MC12). نظارت بر زیرساخت‌ها

نسخه گزارشی این سند در اینجا قابل دسترس است.