Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سند ملی ایمنی خودرو در حمل و نقل هوشمند ایران

امروزه، بحث ایمنی، در تمامی حوزه‌ها، نقشی اساسی و مهم ایفا می­نماید. کاهش میزان تصادفات، خسارات و تلفات ناشی از آن‌ها، سالهاست که به عنوان بخشی از سیاست‌ها و اهداف کلان کشورها و دولت­های مختلف دنیا، می­باشد. در این بسته از خدمات، ارتقای سطح ایمنی و کاهش میزان تلفات و خسارات مربوط به خودرو و محیط پیرامون آن، به کمک ابزار و روش­های نوین، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

ذی‌نفعان اصلی این حوزه خدماتی راننده، مسافران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط‌زیست، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهرداری‌های کلان‌شهرها هستند. همچنین شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های تجهیزات الکترونیکی خودرو،  شرکت‌های بیمه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پلیس راهور، سازمان ملی استاندارد و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از دیگر واحدهای مرتبط با این حوزه می­باشند.

دوازده بسته خدماتی برای حوزه ایمنی خودرو در نظر گرفته‌شده است که در بخش‌های زیر قابل ارائه هستند. در حوزه نظارت دو بسته نظارت بر ایمنی خودرو و نظارت بر ایمنی راننده تعریف‌شده‌اند. در حوزه ممانعت از تصادف، بسته‌های هشدار ایمنی طولی، هشدار ایمنی جانبی، هشدار ایمنی در تقاطع، اقدامات پیشگیرانه قبل از برخورد، بهبود دید راننده، کنترل طول و جانبی پیشرفته خودرو و جلوگیری از برخورد در تقاطع اجرا می‌شوند. در حوزه سیستم‌های دستیار راننده نیز بسته‌های خدماتی هدایت خودکار خودرو و سیستم‌های همکار ایمنی خودرو ایجادشده‌اند. برای پیاده‌سازی این بسته‌های خدماتی سه دسته کلی از بسته‌های تجهیزات نیاز است که در دسته‌بندی‌های زیر ارائه‌شده‌اند:

  • بسته‌های مرتبط با خودرو شامل نظارت بر ایمنی خودرو، تعیین موقعیت خودرو، هشدار جانبی و طولی خودرو
  • بسته‌های حوزه جاده شامل هشدار ایمنی جاده در تقاطع و ابزار هماهنگ‌سازی جاده
  • بسته‌های مرتبط با مدیریت ترافیک شامل مدیریت ترافیک در هدایت خودکار خودرو و برخی بسته‌های تجهیزات که برای ارتباط بین خودرو و سایر بسته‌های تجهیزات حوزه‌های دیگر به کار می‌رود.
  • نسخه گزارشی این سند در اینجا قابل دسترس است.