Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
  • جایگاه رقابتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقایسه با دیگر دانشگاههای کشور از حیث فعالیتهای پژوهشی از یکطرف و پتانسیل موجود در بخش مهندسی حمل ونقل و ترافیک و سیستم های هوشمند حمل و نقل از طرف دیگر ایجاب می نماید که علاوه بر فعالیت های آموزشی و تخصصی در بخش حمل و نقل، فعالیتهای پژوهشی-کاربردی در زمینه مهندسی حمل ونقل و ترافیک و سیستم های هوشمند حمل و نقل در اولویت قرار گیرند. بدیهی است چنانچه آغاز این فعالیتها درقالبی جدید ونوین که دیگرمراکز علمی-دانشگاهی کشور تابحال بدان وارد نشده اند صورت گیرد، بر سرعت، شتاب سبقت از دیگران بمراتب افزوده خواهد شد. نمونه فعالیتهای چندساله ی گذشته در دانشگاه در شاخه مهندسی راه و ترابری و حمل و نقل و ترافیک موید پتانسیل بالای دانشگاه در زمینه های مختلف تحقیقات تئوریک و کاربردی مهندسی و لجستیک حمل و نقل و سیستم های هوشمند حمل و نقل است.
  • پژوهشکده حمل و نقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیرکانونی برای گردهمایی افراد متخصص و خبره در کارهای اجرایی، اساتید و سرمایه‌های علمی مجرب، نخبگان و دانشجویان فعال در حوزه حمل و نقل و سیستم‌های هوشمند می‌باشد. در این پژوهشکده، متخصصان فعال و صاحب‌نام از سایر کشورها به تبادل اطلاعات و بازدید دوره‌ای از این واحد تحقیقاتی می‌پردازند. پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند دانشگاه صنعتی امیر کبیر دارای توافق نامه همکاری با برخی از سازمانها و نهاد های معتبر در داخل و خارج از ایران می باشد.

 اهداف و زمینه‌های تحقیقاتی

الف: طراحی معماری منطقه ای سیستمهای حمل و نقل هوشمند

ب: مدل سازی، شبیه سازی و تحلیل شبکه های حمل و نقل درون و برون شهری به منظور کمک در طراحی شبکه، مکانیابی تسهیلات و مسیریابی با پیش زمینه

سامانه های اطلاعاتی

  • ج: بومی سازی دانش مهندسی حمل و نقل و لجستیک در کشور و ساخت مدل ها، تکنیک‌ها وسامانه‌های نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی مربوطه مبتنی بر مشخصات و ویژگی های اجزای سیستم حمل و نقل هوشمند و لجستیک آن در کشور
  • د: طراحی سامانه های جمع آوری، تحلیل آماری و بهسازی اطلاعات حمل و نقلی و ارائه مشاوره در این راستا به منظور بهینه سازی و افزایش QOS شبکه و کارا نمودن زیر سیستم ها
  • ه: آماده سازی شرایط لازم برای استفاده از فناوریهای نوین و سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) در جهت ارتقاء ایمنی مهندسی و لجستیک حمل و نقل در کشور
  • و: فراهم كردن شرایط استفاده از فناوریهای نوین، مانند سیمولاتورهای رانندگی، در جهت ارتقاء سطح مهارتهای رانندگی و سنجش عوارض و نیازهای مرتبط بخش حرفه‌ای و عمومی حمل و نقل و ارائه راهکارهای موثر برای حل آنها
  • ز: ایجاد زمینه های مشارکت علوم غیر مهندسی (مانند روانشناسی، جامعه شناسی، آمار و ...) و فناوری و اطلاعات در زمینه موضوع فعالیت بمنظور ارتقاء فعالیت‌های مشارکتی بین دانشگاهی و یا بین دانشکده‌ای در جهت یافتن راهکارهای پایدار مبتنی بر اصول مهندسی محیط زیست و با در نظر داشتن شرایط خاص رفتار رانندگی در کشور
  • ح: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی
  • ط: فراهم‌سازي شرایط لازم برای کنترل کیفیت سیستمهای مهندسی و لجستیک حمل و نقل و سنجش عملکرد سیستم‌ها و خدمات تولیدکنندگان و یا ارائه کنندگان سیستم‌ها و ارائه نتایج آن به واحدهای دانشگاهی و یا اجرایی متقاضی