Notice: Constant WP_ALLOW_MULTISITE already defined in D:\Pleskvhosts\its.aut.ac.ir\httpdocs\wp-config.php on line 186
نتایج نظر سنجی سال گذشته – مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

با یاری خداوند مرحله نخست گردآوری اطلاعات نظرسنجی رضایت مسافران متروی تهران در بهمن ماه ۱۳۹۵ صورت پذیرفت؛ در ادامه به شرح گوشه‌ای از نتایج بدست آمده از این نظرسنجی پرداخته شده است.

الف) مشخصات فردی

از میان ۳۴۰ فرد شرکت‌کننده در مصاحبه حدود ۶۰% را آقایان و ۴۰% را بانوان دربرگرفته‌اند. ۶۰% از پاسخ دهندگان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۴ قرار دارند که حاکی از تمایل بیشتر این سنین به شرکت در نظرسنجی می‌باشد و الزاما به معنای فراوانی بیشتر مسافران در این بازه سنی نمی‌باشد. همچنین بیش از ۵۰% شرکت کنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند که این رقم با توجه به اینکه ۱۵ ایستگاه از مجموع ۲۳ ایستگاه خط ۳ مترو در همجواری مناطق ۱، ۳ و ۶ قرار دارند (که جز مناطق با بیشترین سهم جمعیت تحصیل کرده در تهران هستند.) و همچنین سهم بالاتر جمعیت تحصیل کرده در میان قشر جوان جامعه که مشارکت بیشتری در این نظرسنجی داشتند، مطابقت دارد.

ب) سطح رضایت شاخص‌ها

در این نظرسنجی مسافران سطح رضایت خود از هریک از شاخص‌های عملکردی مترو و عملکرد کلی خط ۳ مترو را در یک مقیاس ۵ نقطه‌ای بیان داشته‌اند که در آن عدد ۱ به معنای بیشترین نارضایتی و عدد ۵ مبین بالاترین سطح رضایت می‌باشد. سطح رضایت کلی مسافران از سفری که در حال انجام آن بودند و نیز کلیه سفرهایی در تمامی خطوط متروی تهران تاکنون انجام داده‌اند در نمودار مقابل به تفکیک درصد نفراتی که هریک از نمرات ۱ تا ۵ را به آن‌ها داده‌اند قابل مشاهده است.

از مجموع ۲۲ شاخص عملکردی که مورد پرسش قرار گرفتند ۱۲ شاخص عملکردی بالای میانگین داشتند. میانگین رضایت مسارفران از هر یک از شاخص‌های عملکردی در نمودار رو‌به‌رو قابل ملاحظه بررسی است. مدت زمان انتظار برای رسیدن قطار کمترین سطح رضایت و پاکیزگی ایستگاه‌ها بیشترین سطح رضایت را دارا می‌باشند.