Notice: Constant WP_ALLOW_MULTISITE already defined in D:\Pleskvhosts\its.aut.ac.ir\httpdocs\wp-config.php on line 186
بررسی رضایتمندی مشتریان مترو تهران – مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

به منظور فراهم نمودن آسایش و رفاه مسافران سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی و نیز تشویق عموم شهروندان به استفاده از این سیستم‌ها در سفرهای درون شهری خود، سنجش میزان رضایت مسافران امری ضروریست.
پژوهشکده حمل‌و‌نقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظر دارد با بکارگیری تجارب گذشته خود و با تاکید بیشتر بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دومین مرحله از نظرسنجی‌های رضایت مشتریان حمبرای مدتی طولانیست که سفرهای شهری با پدیده‌هایی همچون “تراکم ترافیک”، “تاخیر فراوان”، “آلودگی هوا” و “کاهش ایمنی” همراه شده است. باور کارشناسان بر این است که با افزایش روزافزون استفاده از خودروهای شخصی بروز پدیده‌هایی از این دست اجتناب ناپذیر است. سیستم حمل‌و‌نقل همگانی همواره به عنوان راه‌حلی برای پرهیز از اثرات نامطلوب سفرها پیشنهاد شده است. اما آنچه که تا به امروز منجر به عدم دستیابی به استفاده سهم قابل توجهی از شهروندان از این سیستم‌ها شده است بی‌شک عدم اطمینان به عملکرد صحیح و دقیق آن‌ها و نیز عدم وجود احساس راحتی و آسایش کافی در این سیستم‌ها بوده است.
به منظور فراهم نمودن آسایش و رفاه مسافران سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی و نیز تشویق عموم شهروندان به استفاده از این سیستم‌ها در سفرهای درون شهری خود، سنجش میزان رضایت مسافران امری ضروریست.
پژوهشکده حمل‌و‌نقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظر دارد با بکارگیری تجارب گذشته خود و با تاکید بیشتر بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دومین مرحله از نظرسنجی‌های رضایت مشتریان حمل‌و‌نقل همگانی را در سال ۱۳۹۶ به‌وسیله نرم‌افزار تلفن همراه هوشمند خود و با مشارکت شهروندان عزیز تهرانی در ماه‌های آتی به اجرا گذارد.
امید است نتایج حاصل از این دست مطالعات، بیش از پیش، به بهبود وضعیت عبور و مرور کمک نماید تا گامی کوچک در در جهت تامین آسایش و رفاه بیشتر شهروندان برداشته شود. شما نیز می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن طراحی شده سهمی در نیل به این هدف داشته باشید.
– از طریق منوی بالای صفحه می‌توانید به سایر اطلاعات این پروژه نظیر نصب اپلیکیشن Atlas Sat، نتایج مطالعات گذشته، معرفی گروه تحقیقاتی و صفحه ارتباط با ما دسترسی داشته باشید.
ل‌و‌نقل همگانی را در سال ۱۳۹۶ به‌وسیله نرم‌افزار تلفن همراه هوشمند خود و با مشارکت شهروندان عزیز تهرانی در ماه‌های آتی به اجرا گذارد.
امید است نتایج حاصل از این دست مطالعات، بیش از پیش، به بهبود وضعیت عبور و مرور کمک نماید تا گامی کوچک در در جهت تامین آسایش و رفاه بیشتر شهروندان برداشته شود. شما نیز می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن طراحی شده سهمی در نیل به این هدف داشته باشید.
– از طریق منوی بالای صفحه می‌توانید به سایر اطلاعات این پروژه نظیر نصب اپلیکیشن Atlas Sat، نتایج مطالعات گذشته، معرفی گروه تحقیقاتی و صفحه ارتباط با ما دسترسی داشته باشید.
ین سال پیاپی  اقدام به بررسی رضایتمندی مشتریان از مترو تهران نموده است.