نرم افزار ATLAS Sat

پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند دانشگاه امیرکبیر به منظور سهولت شرکت در نظرسنجی رضایت مشتریان متروی تهران اقدام به طراحی نرم افزار تلفن همراه نموده. شما عزیزان میتوانید به زودی این نرم افزار را از Play store و App store دانلود و در نظرسنجی شرکت نمایید.